Під температурою Сонця зазвичай розуміють температуру видимої поверхні Сонця, а, отже, фотосфери. Температура фотосфери становить приблизно 6 000 градусів. Темні крапки – плями на Сонці з нижчою температурою, а тому вони виглядають темнішими.

Температура вищих шарів Сонця вища. Температура досягає 60 тис. градусів за спостереженнями в ультрафіолеті. Наукові спостереження за Сонцем проводять з декількох космічних обсерваторій, наприклад з космічної сонячної обсерваторії SOHO, досліджуючи випромінювання не тільки у видимому діапазоні, але і в жорсткішому випромінюванні – ультрафіолеті і рентгенівському діапазонах.

За спостереженнями в ультрафіолетовому світлі, що випускається при температурі більше мільйона градусів іонізованим залізом, з’ясовують особливості будови внутрішньої корони Сонця.

Сонце в ультрафіолетовому світлі, випромінює одинадцятикратно йонізованими атомами заліза при температурі понад 2 млн. градусів. Фотографії Сонця в ультрафіолетових променях, які випромінюють атоми одинадцятикратно йонізованого заліза при температурі 2 млн. градусів, штучно забарвлюють в зелений колір. Така температура спостерігається у внутрішній короні Сонця. Стисло одинадцятикратно йонізованний атом заліза позначається “Fe XII”, тоді як Fe I – це нейтральний атом заліза.

Самі високотемпературні спостереження за Сонцем в жорсткому ультрафіоле- товому і м’якому рентгенівському діапазонах домовлено забарвлювати в жовтий колір.

Темна область на диску активного Сонця – корональна дірка – область з низькою щільністю. Під час періодів низької сонячної активності корональні дірки зазвичай розташовуються над сонячними полюсами. Полярні корональні дірки, що оточують полюси Сонця, пов’язані з полярними магнітними полями. Далі їх площа зменшується і до максимуму сонячної активності вони зовсім зникають. Високоширотні корональні дірки з’являються зазвичай, коли полярні поля дуже слабкі і полярні дірки відсутні.

Коронарні дірки є джерелами інтенсивного сонячного вітру, який складається з атомів і електронів, що відлітають від Сонця уздовж розімкнених силових ліній магнітного поля. Такі коронарні дірки, що з’являються поблизу сонячного екватора, стають причиною полярних сяйв на Землі.

Сонце в рентгенівських променях (температура 3 млн. градусів) .