Кольорові зображення Сонця

Під температурою Сонця зазвичай розуміють температуру видимої поверхні Сонця, а, отже, фотосфери. Температура фотосфери становить приблизно 6 000 градусів. Темні крапки – плями на Сонці з нижчою температурою, а тому вони виглядають темнішими.

Температура вищих шарів Сонця вища (рис. 1). Температура досягає 60 тис. градусів за спостереженнями в ультрафіолеті. Наукові спостереження за Сонцем проводять з декількох космічних обсерваторій, наприклад з космічної сонячної обсерваторії SOHO (рис. 2), досліджуючи випромінювання не тільки у видимому діапазоні, але і в жорсткішому випромінюванні – ультрафіолеті і рентгенівському діапазонах.

Рис. 1. Температура вищих шарів Сонця вищаРис. 2. Космічна сонячна обсерваторія SOHO