Виявлено новий вид нейтрино?

Вчені-фізики з лабораторії Фермі (), які працюють над експериментами, що вивчають , вважають, що з великим відсотком вірогідності їм вдалося виявити існування елементарної частинки абсолютно нового типу, поведінка якої порушує всі усталені фізичні закони. Якщо результати проведених експериментів підтвердяться, це наробить величезних "дірок" у стандартній фізичній моделі частинок і польових взаємодій. Відкриття нової елементарної частинки може стати основою подальших досліджень, які будуть проводитися на Великому адронному колайдері () і прискорювачі . Існування нової частинки, на думку вчених, дозволить так само пояснити факт існування темної матерії та темної енергії.

Експериментом, у ході якого було зроблено це відкриття, став експеримент , який є частиною більш масштабних досліджень програми Booster Neutrino Experiment. У ході вище згаданого експерименту були отримані дані, які прямо вказують на існування четвертого, раніше невідомого виду нейтрино. Нейтрино, одна з найбільших загадок Всесвіту, існує у трьох відомих видах, електронного, мюонного і . Якщо властивості відомих видів нейтрино вже вивчені у достатній мірі, то новий, четвертий вид нейтрино, поводиться зовсім не так, як очікували вчені.

Обробляючи наукові дані, зібрані протягом трьох років давачами установки MiniBooNE, вчені виявили, що зареєстрована кількість переходів нейтрино від одного виду до іншого насправді суттєво перевищує значення, яке розраховували одержати вчені, ґрунтуючись на факті існування тільки трьох різновидів цієї частинки. Таким чином виникло припущення про існування ще одного виду нейтрино, взаємодія якого з навколишнім середовищем у багато разів менша, ніж у нейтрино відомих типів. Виявити такі частинки надзвичайно важко навіть із наявним високоточним обладнанням, тільки через гравітаційні взаємодії частинок з матерією. Випадково це чи ні, проте вчені вважають, що саме таким чином зі звичайною матерією взаємодіє і загадкова , яка становить більшу частину матерії Всесвіту.

Останні дані експерименту MiniBooNE і висновки вчених, зроблені на основі цих даних, опубліковані в останньому випуску Physical Review Letters. І тепер вчені планують замість невеликого пристрою MiniBooNE створення повнорозмірної установки BooNE, за допомогою якої їм вдасться, принаймні вони на це розраховують, довести раз і назавжди факт існування четвертого виду нейтрино.


Установка експерименту MiniBooNE

Джерело: http://dailytechinfo.org

Коментарі: