Про сімейні та родинні зв’язки

Сім’я – це одна з найважливіших форм організації життя людей, яка має фундаментальне значення як для індивіда, особистості, так і для суспільства. Сім’я – це така спільнота людей, яка спирається на шлюбний союз, на родинні зв’язки, на різноманітні відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, між самими дітьми, між іншими членами сім’ї, які живуть разом і спільно ведуть господарство. Арістотель писав, що необхідність спонукає з’єднуватись попарно тих, хто не може існувати один без одного, – жінку і чоловіка з метою продовження потомства, і це з’єднання зумовлюється не свідомим рішенням, а залежить від природного прагнення, притаманного й іншим живим істотам і рослинам, залишити після себе іншу подібну собі істоту.

В цій невеликій публікації подано назви сімейних зв’язків, або хто з родичів ким і кому доводиться. Наведені нижче терміни та їх значення взяті зі словників сучасної літературної мови.

Чоловік – чоловік по відношенню до жінки, з якою він одружився.
Дружина – жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона одружилась (вийшла заміж).
– батько чоловіка.
Свекруха – мати чоловіка.
Тесть – батько дружини.
Теща – мати дружини.
Дівер – брат чоловіка.
– брат дружини.
Зовиця – сестра чоловіка.
– сестра дружини.
Свояк – чоловік своячки.
– чоловік дочки, чоловік сестри, чоловік зовиці.
– дружина брата, дружина сина для його матері, дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата; вживається також замість зовиця, своячка.
Сват – батько одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.
Сваха – мати одного з подружжя по відношенню до батьків іншого.
Дід (дідусь) – батько батька або матері.
Бабуся (бабця) – мати батька або матері.
Двоюрідний дід – дядько батька або матері.
Двоюрідна бабуся – тітка батька або матері.
Онук (онучка) – син (дочка) дочки або сина по відношенню до діда або бабусі.
Відповідно двоюрідний онук (онучка) – син (дочка) племінника або племінниці.
(племінниця, небога) – син (дочка) брата або сестри (рідних, двоюрідних, троюрідних). Відповідно дитина двоюрідного брата (сестри) – двоюрідний племінник, троюрідного брата (сестри) – троюрідний племінник.
Онучатий племінник (племінниця) – онук (онучка) брата або сестри.
Дядько (дядечко) – брат батька або матері, чоловік тітки.
Тітка (тітонька) – сестра батька або матері по відношенню до племінників. Дружина дядька по відношенню до його племінників.
(брат, сестра) – мають спільну матір.
Єдинокровні (брат, сестра) – мають спільного батька, але різних матерів.
Зведені (брат, сестра) – брат (сестра) по вітчимові або мачусі.
Двоюрідний брат – родич по дідові або бабусі з дітьми їх синів і дочок.
– син двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.
Двоюрідна сестра – дочка рідного дядька або рідної тітки.
Троюрідна сестра – дочка двоюрідного дядька або двоюрідної тітки.
Кум, кума – хрещений батько і мати по відношенню до батьків хрещеника і один до одного.
Мачуха – дружина батька по відношенню до його дітей від іншого шлюбу, нерідна мати.
– чоловік матері по відношенню до її дітей від іншого шлюбу, нерідний батько.
Пасинок – нерідний син одного з подружжя, що доводиться рідним іншому.
– нерідна дочка одного з подружжя, що приходить рідною іншому.
Приймальний батько (мати) – що усиновили, удочерили кого-небудь.
Приймальний син (дочка) – усиновлені, удочерені кимось.
(примак) – зять, що прийнятий в сім’ю дружини, живе в будинку дружини.

Є й інші, віддаленіші ступені спорідненості, про які зазвичай говорять, що це "сьома (десята) вода на киселі". Проте далеко не всі ці слова однаково вживаються в наш час. Вони зрозумілі людині, але не обов’язково входять в її активний словниковий запас. Більш вживаються описові: брат дружини, а не шуряк, дружина брата, а не невістка і т.п. Колись у східних слов’ян термінів спорідненості і властивості було більше. Існували спеціальні слова для позначення "дядько по батькові" – стрий і "дядько по матері" – вуй (вуйко, вой), витиснені згодом загальним дядько. Замість сестрініч, сестрінець, сестріч "племінник по сестрі", синовиця "племінниця по братові" в літературній мові стали вживатися племінник і племінниця.

Джерело: http://zhura.de

Коментарі: